برنامه‌های همزیستی گردشگری با کرونا اعلام شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برنامه‌های همزیستی گردشگری با کرونا اعلام شد

به گزارش سرویس خبری ایران:  برنامه‌های همزیستی گردشگری با کرونا اعلام شد به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ولی تیموری درباره اقدامات «اعتمادساز، مدیریت سفر و تحریک تقاضا» اظهارداشت: مجموعه اقدامات در حوزه گردشگری در دو بخش داخلی و بین‌المللی تهیه و با سرفصل‌هایی شامل «اقدامات مدیریتی وساماندهی تقاضا»، «نظارت و اعتمادسازی»، «‌حمایتی»، «آموزشی، فرهنگ‌سازی و

تبلیغات