برنامه مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک روئینگ اعلام شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برنامه مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک روئینگ اعلام شد

به گزارش سرویس خبری ایران: برنامه مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک روئینگ اعلام شد به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال لغو مسابقات مختلف قاره‌ای و جهانی روئینگ در سال ۲۰۲۰ و تعویق بازی‌های المپیک، برنامه مسابقات فدراسیون جهانی روئینگ و کسب سهمیه المپیک اعلام شد. برنامه مسابقات به شرح زیر است: کاپ یک جهانی،

تبلیغات