برنامه و بودجه کشور قبل از مجلس باید به شورای عالی استانها بیاید Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برنامه و بودجه کشور قبل از مجلس باید به شورای عالی استانها بیاید

به گزارش سرویس خبری ایران:  برنامه و بودجه کشور قبل از مجلس باید به شورای عالی استانها بیاید به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها در اجلاسیه شورای عالی استانها گفت: ابتدا خدمت امیری معاون پارلمانی رییس جمهور بابت حضورشان در این جلسه تبریک می گویم و امیدواریم این حضور

تبلیغات