برنامه ۲ بخشی دولت برای سامان دادن به بازار اجاره/بازار تسکین می‌یابد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برنامه ۲ بخشی دولت برای سامان دادن به بازار اجاره/بازار تسکین می‌یابد

به گزارش سرویس خبری ایران: برنامه ۲ بخشی دولت برای سامان دادن به بازار اجاره/بازار تسکین می‌یابد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بیان تمهیدات دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره، گفت: مجموعه راهکارهای دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی و تصویب

تبلیغات