برگزارنشدن نمایشگاه کتاب منوط به تصمیم شورای سیاستگذاری است نه معاون وزیر Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برگزارنشدن نمایشگاه کتاب منوط به تصمیم شورای سیاستگذاری است نه معاون وزیر

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، خبر همین قدر کوتاه و تامل برانگیز بود: «نمایشگاه کتاب تهران برگزار نمی‌شود». این مسأله را روز گذشته، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مطرح کرد. درباره این خبر چند نکته حائز اهمیت است؛ از جمله اینکه چرا این خبر باید

تبلیغات