برگزاری انتخابات سال چهارم شورای شهر در اول شهریور/ محسن هاشمی رئیس می‌ماند؟ Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برگزاری انتخابات سال چهارم شورای شهر در اول شهریور/ محسن هاشمی رئیس می‌ماند؟

به گزارش سرویس خبری ایران:  برگزاری انتخابات سال چهارم شورای شهر در اول شهریور/ محسن هاشمی رئیس می‌ماند؟ زهرا صدراعظم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر و رویکرد شورای پنجم در آخرین سال فعالیت، اظهار داشت: انتخابات سال چهارم شورا اول شهریور برگزار می‌شود و رویکرد تقریبا

تبلیغات