برگزاری جلسه ملاقات عمومی با حضور دادستان تهران و معاونین دادستان تهران Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برگزاری جلسه ملاقات عمومی با حضور دادستان تهران

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه و نظر به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم استماع درخواست‌های مردمی و رسیدگی به آن و نیز با توجه به تأکیدات دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر توجه به مطالبات مردمی و پاسخگویی

برگزاری جلسه ملاقات عمومی با حضور دادستان تهران و معاونین دادستان تهران

به گزارش سرویس خبری ایران:  برگزاری جلسه ملاقات عمومی با حضور دادستان تهران و معاونین دادستان تهران به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه و نظر به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم استماع درخواست‌های مردمی و رسیدگی به آن و نیز

تبلیغات