برگزاری دادگاه یکی از متهمان اخلال ارزی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برگزاری دادگاه یکی از متهمان اخلال ارزی

به گزارش سرویس خبری ایران:  برگزاری دادگاه یکی از متهمان اخلال ارزی به گزارش خبرنگار قضایی فارس، براساس اطلاعات به دتس آمده قرار است فردا در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به اتهام «ر.س» از مدیران معاونت ارزی بانک مرکزی رسیدگی شود. این فرد متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور

تبلیغات