بسیج جامعه پزشکی می تواند با ظرفیت بالای نخبگان، پیشتاز سایر اقشار بسیج باشد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بسیج جامعه پزشکی می تواند با ظرفیت بالای نخبگان، پیشتاز سایر اقشار بسیج باشد

به گزارش سرویس خبری ایران:  بسیج جامعه پزشکی می تواند با ظرفیت بالای نخبگان، پیشتاز سایر اقشار بسیج باشد به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، شاهین محمدصادقی رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در جلسه ای که به میزبانی کولیوند رئیس اورژانس کشور برگزار شده بود، با تأکید بر این که مسأله جمعیت باید یکی از

تبلیغات