بهره‌برداری از ۶۵ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بهره‌برداری از ۶۵ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با افتتاح این ۶۵ دستگاه ناوگان ریلی در سه ماه نخست امسال در مجموع ۲۰۹ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۴۲۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. در مرحله نخست امسال و در فروردین ماه ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان، در مرحله دوم ۸۸ دستگاه ناوگان

تبلیغات