بورس امروز جلوه ای از امپریالیسم اقتصادی/ ورود مردم به بورس باید با استدراج و طبقه‌بندی سامان می‌گرفت Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بورس امروز جلوه ای از امپریالیسم اقتصادی/ ورود مردم به بورس باید با استدراج و طبقه‌بندی سامان می‌گرفت

به گزارش سرویس خبری ایران: بورس امروز جلوه ای از امپریالیسم اقتصادی/ ورود مردم به بورس باید با استدراج و طبقه‌بندی سامان می‌گرفت گروه اقتصادی خبرگزاری فارس-محسن سلگی؛ دکتری علوم سیاسی: رویکرد بینارشته ای در اقتصاد اخیراً فضای تنفس تازه ای یافته است. پیش تر شاهد تسلط بلامنازعِ «امپریالیسم علم اقتصاد» بوده ایم و اکنون

تبلیغات