بوستان های منطقه ۲ ایمن سازی شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بوستان های منطقه ۲ ایمن سازی شد

به گزارش سرویس خبری ایران:  بوستان های منطقه ۲ ایمن سازی شد به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس علی اکبر کریمی پور، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲ با اعلام این خبر گفت:  منطقه ۲ با دارا بودن بیش از ۲۰۰بوستان منطقه ای و فرامنطقه ای از سرانه فضای سبز مناسبی برخوردار است

تبلیغات