بکارگیری"شبیه سازهای تیراندازی" در دستور کار مرزبانی ناجا Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بکارگیری”شبیه سازهای تیراندازی” در دستور کار مرزبانی ناجا

به گزارش سرویس خبری ایران:  بکارگیری”شبیه سازهای تیراندازی” در دستور کار مرزبانی ناجا به گزارش خبرگزاری فارس سردار احمدعلی گودرزی در بازدید از شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (صاپا) ضمن تبریک عید سعید قربان گفت: در گذشته برای رفع نیاز کوچکترین تجهیزات، وابستگی به سایر کشورها داشتیم که بحمدالله این نیازمندی ها با وجود مهندسان و

تبلیغات