بیش از ۱۶۱ کد رسانه‌‌ای کمتر از یک ماه در آمریکا پیاده شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بیش از ۱۶۱ کد رسانه‌‌ای کمتر از یک ماه در آمریکا پیاده شد

به گزارش سرویس خبری ایران: بیش از ۱۶۱ کد رسانه‌‌ای کمتر از یک ماه در آمریکا پیاده شد علیرضا داوودی کارشناس رسانه، در گفت و گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، با اشاره به دو بخشی شدن رسانه های آمریکایی که به موافقان و مخالفان تبدیل شده اند، اظهار داشت: ساحت دوم رسانه های خاجی

تبلیغات