بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند

به گزارش سرویس خبری ایران: بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از راشاتودی، تعداد افراد جدیدی که در آمریکا در هفته منتهی به اول آگوست درخواست بیمه بیکاری کردند، ۱.۱۸۶ میلیون دیگر افزایش یافت. این رقم از ۱.۴۳۴ میلیون نفر هفته پیش از آن

تبلیغات