بی‌توجهی شهرداری به درآمدهای غیرنقدی/ چراغ سبز شورا جهت انجام تهاتر توسط مدیران شهری Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بی‌توجهی شهرداری به درآمدهای غیرنقدی/ چراغ سبز شورا  جهت انجام تهاتر توسط مدیران شهری

به گزارش سرویس خبری ایران:  بی‌توجهی شهرداری به درآمدهای غیرنقدی/ چراغ سبز شورا جهت انجام تهاتر توسط مدیران شهری به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در صحن شورای شهر تهران درباره درآمدهای غیرنقد شهرداری اظهار داشت: امسال در صورتی که مبحث کرونا را کنار بگذاریم عدد مطلق درآمد شهرداری

تبلیغات