بی‌توجهی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی زبینده مجلس یازدهم نیست Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بی‌توجهی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی زیبنده مجلس یازدهم نیست

به گزارش سرویس خبری ایران:  بی‌توجهی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی زیبنده مجلس یازدهم نیست رضا قلعه نوی دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به مشخص شدن روسای برخی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ما انتظار داشتیم در این مجلس شیوه هایی که در گذشته پیرامون

بی‌توجهی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی زبینده مجلس یازدهم نیست

به گزارش سرویس خبری ایران:  بی‌توجهی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی زبینده مجلس یازدهم نیست رضا قلعه نوی دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به مشخص شدن روسای برخی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ما انتظار داشتیم در این مجلس شیوه هایی که در گذشته پیرامون

تبلیغات