تامین اعتبار جذب ۳۰۰۰ نیرو با اولویت پرستاران Archives - سخا | سرویس خبری ایران

تامین اعتبار جذب ۳۰۰۰ نیرو با اولویت پرستاران

به گزارش سرویس خبری ایران:  تامین اعتبار جذب ۳۰۰۰ نیرو با اولویت پرستاران به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، در نشست مدیران پرستاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی مدیران پرستاری و جامعه

تبلیغات