تامین امنیت ورزشگاه های المپیک توکیو برای سال ۲۰۲۱ Archives - سخا | سرویس خبری ایران

تامین امنیت ورزشگاه های المپیک توکیو برای سال ۲۰۲۱

به گزارش سرویس خبری ایران: تامین امنیت ورزشگاه های المپیک توکیو برای سال ۲۰۲۱ به گزارش خبرگزاری فارس، طبق گزارش های رسیده، توکیو امنیت تمام مکان های مورد نیاز بازی های المپیک سال آینده را تأمین خواهد کرد. تأمین محل برگزاری مسابقات برای سال ۲۰۲۱ به عنوان بزرگترین چالش پیش روی توکیو پس از تعویق

تبلیغات