تاکید بر وحدت امت اسلامی اولین نقطه اشتراک رمضان عبدالله و سردار سلیمانی بود Archives - سخا | سرویس خبری ایران

تاکید بر وحدت امت اسلامی اولین نقطه اشتراک رمضان عبدالله و سردار سلیمانی بود

به گزارش سرویس خبری ایران:  تاکید بر وحدت امت اسلامی اولین نقطه اشتراک رمضان عبدالله و سردار سلیمانی بود به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس حسین امیرعبدالهیان معاون اسبق وزارت امور خارجه در مراسم بزرگداشت رمضان عبدالله دبیرکل سابق جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه مشترکاتی را در سردار سلیمانی و مرحوم رمضان عبدالله

تبلیغات