تبدیل شورایاری ها به انجمن شهر/انتصاب به جای انتخاب Archives - سخا | سرویس خبری ایران

تبدیل شورایاری ها به انجمن شهر/انتصاب به جای انتخاب

به گزارش سرویس خبری ایران:  تبدیل شورایاری ها به انجمن شهر/انتصاب به جای انتخاب گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، مریم گلباز؛دیوان عدالت اداری برگزاری ششمین دوره شورایاری ها را لغو‌کرد. فعالیت این نهاد مدنی در هاله ای از ابهام است و مشخص نیست وضعیت آنها چه می شود. باید شورای شهر فعلی در خصوص این نهاد

تبلیغات