تجاری سازی ۳۵ هزار دستگاه خودرو در تعطیلات تابستانی ایران خودرو Archives - سخا | سرویس خبری ایران

تجاری سازی ۳۵ هزار دستگاه خودرو در تعطیلات تابستانی ایران خودرو

به گزارش سرویس خبری ایران: تجاری سازی ۳۵ هزار دستگاه خودرو در تعطیلات تابستانی ایران خودرو اخبار شرکتها؛ ایکوپرس– فرشاد مقیمی با رد شائبه احتکار خودرو در پارکینگ این خودروساز گفت: طی دو سال گذشته برخی از افراد به ویژه در فضای مجازی احتکار خودرو توسط خودرو ساز را طرح کرده اند که این موضوع صحت

تبلیغات