لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد

به گزارش سرویس خبری ایران:  لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد. با پیگیری معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذی‌ربط امروز در کمیسیون اصلی لوایح دولت به ریاست جنیدی

تبلیغات