لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت Archives - سخا | سرویس خبری ایران

لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت

به گزارش سرویس خبری ایران:  لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، موضوع ایجاد سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، طی مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تبلیغات