لزوم تقویت آموزش فرد به فرد در آموزش و پرورش استثنایی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

لزوم تقویت آموزش فرد به فرد در آموزش و پرورش استثنایی

به گزارش سرویس خبری ایران:  لزوم تقویت آموزش فرد به فرد در آموزش و پرورش استثنایی به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، ابوالفضل سعیدی عضو هیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر در پاسخ به این پرسش که «ریشه نارضایتی‌هایی که در خانواده‌های دارای فرزند معلول وجود

تبلیغات