لزوم توجه به ایمنی پاکبانان زحمتکش Archives - سخا | سرویس خبری ایران

لزوم توجه به ایمنی پاکبانان زحمتکش

به گزارش سرویس خبری ایران:  لزوم توجه به ایمنی پاکبانان زحمتکش به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری که تقدیم هیات رئیسه شد نوشت: متاسفانه در روز عید سعید قربان، تهران یکی از خدمتگذاران زحمتکش و بی ادعای خود را در حین نظافت

تبلیغات