ماجرای تجمع امروز جلوی وزارت جهاد کشاورزی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ماجرای تجمع امروز جلوی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش سرویس خبری ایران: ماجرای تجمع امروز جلوی وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز تعدادی از اعضای شرکت‌ تعاونی مصرف سازمان حفظ نباتات کشور مقابل وزارت جهاد کشاورزی جمع شده بودند و خواستار برگرداندن زمین تعاونی بودند که ۸ سال پیش خریداری کرده اند. محمد چالاک عضو هیأت مدیره شرکت

تبلیغات