ماجرای خانه های ۲۵ متری پایتخت به شورا نرسید Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ماجرای خانه های ۲۵ متری پایتخت به شورا نرسید

به گزارش سرویس خبری ایران:  ماجرای خانه های ۲۵ متری پایتخت به شورا نرسید گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ۸ ماه پیش خبر رسید که موضوع ساخت خانه‌های ۲۵ متری در پایتخت مطرح شده است و قرار است این خانه‌ها که متراژشان بسیار اندک است در تهران ساخته شود تا شاید قدری از مشکلات پایتخت‌نشینان  در

تبلیغات