ماجرای واگذاری بیمارستان آتیه ۲ به بانک شهر تشریح شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ماجرای واگذاری بیمارستان آتیه ۲ به بانک شهر تشریح شد

به گزارش سرویس خبری ایران:  ماجرای واگذاری بیمارستان آتیه ۲ به بانک شهر تشریح شد به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس شکرالله بنار مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری مشارکت های مردمی شهرداری تهران گفت: سازمان سرمایه گذاری از سازمان های موثر در اقتصاد شهری است که در کلانشهر تهران با هدف تامین منابع مالی پروژه های

تبلیغات