ماسک، سقف آسمان و بدرقه استریل Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ماسک، سقف آسمان و بدرقه استریل

به گزارش سرویس خبری ایران:  ماسک، سقف آسمان و بدرقه استریل سرویس جامعه خبرگزاری فارس: نگاهت را که می گردانی تقریباً همه جا یک خادم هست که با موادضدعفونی کننده ایستاده است. بنرها و نوشته های مختلفی نصب شده که زائر عزیز ماسک بزن، دستت را بشوی و فاصله اجتماعی را رعایت کن. حتی اگر این

تبلیغات