مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای تشکیل می شود Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای تشکیل می شود

به گزارش سرویس خبری ایران:  مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای تشکیل می شود به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک با رئیس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه به دنبال نزدیک کردن مابه

تبلیغات