محدودیت هایى در فعالیتهاى شهرى در پایتخت اجرا می شود Archives - سخا | سرویس خبری ایران

محدودیت هایى در فعالیتهاى شهرى در پایتخت اجرا می شود

به گزارش سرویس خبری ایران:  محدودیت هایى در فعالیتهاى شهرى در پایتخت اجرا می شود به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه به مدیریت شهری، اظهار داشت: مجموعه اى از محدودیت ها، به مدت یک هفته در تهران و شهرهاى قرمز ١٠ استان دیگر اعمال

تبلیغات