محسن کاظمی رمان نوشت/ «شبح میکونوس» داستانی از یک ماجرای تلخ و غیرانسانی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

محسن کاظمی رمان نوشت/ «شبح میکونوس» داستانی از یک ماجرای تلخ و غیرانسانی

به گزارش سرویس خبری ایران: محسن کاظمی رمان نوشت/ «شبح میکونوس» داستانی از یک ماجرای تلخ و غیرانسانی محسن کاظمی، نویسنده و پژوهشگر در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس درباره «شبح میکونوس» اظهار داشت: کتاب به ماجرای میکونوس به روایت آقای کاظم دارابی می‌پردازد. بخشی از کتاب به مستندات و دادگاه میکونوس و

تبلیغات