مدافعان سلامت را در ارائه بهتر خدمات درمانی یاری کنید Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مدافعان سلامت را در ارائه بهتر خدمات درمانی یاری کنید

به گزارش سرویس خبری ایران:  مدافعان سلامت را در ارائه بهتر خدمات درمانی یاری کنید به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی به مردم ایران نوشت:  ملت شریف و بزرگ ایران کشور عزیزمان روزهای سختی را سپری می‌کند، انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی خارجی ، سوء مدیریت ها

تبلیغات