مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد

به گزارش سرویس خبری ایران: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی محمدرضا طلایی را به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به مدت ۳ سال منصوب کرد. در بخشی این حکم آمده است: هماهنگی و تعامل

تبلیغات