مدیرعامل هنر اول اعلام کرد: نسخه فیزیکی «آقازاده» ۲۴ ساعته تمام شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مدیرعامل هنر اول اعلام کرد: نسخه فیزیکی «آقازاده» ۲۴ ساعته تمام شد

به گزارش سرویس خبری ایران: مدیرعامل هنر اول اعلام کرد: نسخه فیزیکی «آقازاده» ۲۴ ساعته تمام شد به گزارش خبرگزاری فارس، مجید محسنی مدیرعامل هنر اول با اشاره به استقبال بیش از تصور از سریال «آقازاده» اظهار کرد: به خاطر استقبال زیاد از «آقازاده» در حالی که ما روز شنبه این سریال را توزیع کردیم،

تبلیغات