مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل مهمترین رویکرد وزارت صمت در سال ۹۹ Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل مهمترین رویکرد وزارت صمت در سال ۹۹

به گزارش سرویس خبری ایران: مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل مهمترین رویکرد وزارت صمت در سال ۹۹ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در شورای مدیران معاونت امور صنایع با تحلیل نحوه اجرای مدیریت واردات در بخش های مختلف صنعتی، اظهار داشت: فهرستی از محصولات وارداتی که قابلیت ساخت با

تبلیغات