مربی ماشین سازی تبریز: مالک دو باشگاه برای ماشین سازی کم نمی گذارد/ از سایپا حداکثر امتیاز را می خواهیم Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مربی ماشین سازی تبریز: مالک دو باشگاه برای ماشین سازی کم نمی گذارد/ از سایپا حداکثر امتیاز را می خواهیم

به گزارش سرویس خبری ایران: مربی ماشین سازی تبریز: مالک دو باشگاه برای ماشین سازی کم نمی گذارد/ از سایپا حداکثر امتیاز را می خواهیم به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، حمیدرضا عبداللهی اظهار داشت: هومن افاضلی دوران نقاهت بیماری را پشت سر گذاشته و از بیمارستان مرخص شد. حال عمومی ایشان هم خوب است

تبلیغات