مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض استقبال نکردند‌/نقدی‌شدن دوباره عوارضی برخی آزادراه‌ها Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض استقبال نکردند‌/نقدی‌شدن دوباره عوارضی برخی آزادراه‌ها

به گزارش سرویس خبری ایران: مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض استقبال نکردند‌/نقدی‌شدن دوباره عوارضی برخی آزادراه‌ها به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک از حدود ۲ سال پیش دنبال شد و پنج آزادراه کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شد. ‌۲۸ اسفندماه سال ۹۷ بود که پرداخت عوارض

تبلیغات