مرکز پژوهش‌های مجلس ایمنی زیستی محصولات تراریخته را بررسی کرد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس ایمنی زیستی محصولات تراریخته را بررسی کرد

به گزارش سرویس خبری ایران:  مرکز پژوهش‌های مجلس ایمنی زیستی محصولات تراریخته را بررسی کرد به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با موضوع ” ایمنی زیستی و قوانین و مقررات بین المللی ایمنی زیستی محصولات تراریخته”  آورده است: در گزارش حاضر تلاش شده است تا به وضعیت

تبلیغات