مزاحمت میلان برای اینتر در جذب تونالی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مزاحمت میلان برای اینتر در جذب تونالی

به گزارش سرویس خبری ایران: مزاحمت میلان برای اینتر در جذب تونالی به گزارش خبرگزاری فارس، سایت «کالچو مرکاتو» ایتالیا خبر داد باشگاه میلان برای جذب ساندور تونالی، هافبک برشا وارد عمل شد تا با رقیب سنتی اش اینتر رقابت کند. هافبک ۲۰ ساله ایتالیایی مشتریان زیادی دارد. اولین رقیب روسونری برای جذب تونالی اینتر

تبلیغات