مسئولیت‌ اجتماعی، راهکار غلبه بر مشکلات مزمن Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مسئولیت‌ اجتماعی، راهکار غلبه بر مشکلات مزمن

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد ترکمانه فعال اجتماعی طی یادداشتی با عنوان « مسئولیت‌ اجتماعی، راهکار غلبه بر مشکلات مزمن» نوشت: مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در ادبیات مدیریت بحران، این روزها پرتکرار و بسیار مورد توجه است. مفهومی که امروزه در تکرار مخاطرات و توالی بحران‌ها به موازات نقش حکمرانان و دولت‌ها مورد تاکید قرار دارد و اساسا

تبلیغات