مسئول برگزاری مسابقه مهارت‌های فردی بسکتبال در ایران مشخص شد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مسئول برگزاری مسابقه مهارت‌های فردی بسکتبال در ایران مشخص شد

به گزارش سرویس خبری ایران: مسئول برگزاری مسابقه مهارت‌های فردی بسکتبال در ایران مشخص شد به گزارش خبرگزاری فارس، پس از لغو جام جهانی بسکتبال زیر ۱۷ سال، فدراسیون جهانی تصمیم گرفت، مسابقات مهارت‌های فردی را برگزار کند. برهمین اساس نادر باقری که در گذشته رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بود، به عنوان مسئول برگزاری مهارت‌های فردی

تبلیغات