مسافرآستانه: تماشاخانه ایرانشهر تا انتهای تیر بازگشایی می شود/واقعه هفتم تیر قابلیت پرداخت دراماتیک دارد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مسافرآستانه: تماشاخانه ایرانشهر تا انتهای تیر بازگشایی می شود/واقعه هفتم تیر قابلیت پرداخت دراماتیک دارد

به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاری فارس، پس از بازگشایی سالن های نمایش از ابتدای تیر ماه برخی از سالن ها موفق به برنامه ریزی و شروع اجرای گروه ها شدند و برخی دیگر هنوز چنین شرایطی را با اعلام آمادگی گروه ها پیدا نکردند. یکی از تماشاخانه هایی که همیشه به حق فعال بوده، تماشاخانه

تبلیغات