مسجد جامعی:حیات شورایاری‌ها قطعا ادامه خواهد یافت Archives - سخا | سرویس خبری ایران

مسجد جامعی:حیات شورایاری‌ها قطعا ادامه خواهد یافت

به گزارش سرویس خبری ایران:  مسجد جامعی:حیات شورایاری‌ها قطعا ادامه خواهد یافت به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران درباره حواشی ایجاد شده در مورد موضوع انتخابات شورایاری‌ها و رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه اظهار داشت: حیات شورایاری‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و من بارها در دوره‌های گذشته شورا

تبلیغات