پارسال قیمت مسکن و اجاره در تهران چقدر افزایش یافت+جدول Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پارسال قیمت مسکن و اجاره در تهران چقدر افزایش یافت+جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمارهای رسمی از وضعیت فصلی اقتصاد که توسط مرکز آمار تهیه شده نشان می دهد که در سال ۹۸ قیمت مسکن متوسط ۶۷.۹۵ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد کرده است. همچنین قیمت اجاره ماهانه نیز متوسط ۳۲.۶۵ درصد گران شد. براساس آمارهای در فصل زمستان ۹۸، قیمت فروش

تبلیغات