پارکینگ‌، گاراژ و توقفگاه‌ها در رصد پلیس/ افزایش ۴۰ درصدی کشف خودرو و موتورهای سرقتی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پارکینگ‌، گاراژ و توقفگاه‌ها در رصد پلیس/  افزایش ۴۰ درصدی کشف خودرو و موتورهای سرقتی

به گزارش سرویس خبری ایران:  پارکینگ‌، گاراژ و توقفگاه‌ها در رصد پلیس/ افزایش ۴۰ درصدی کشف خودرو و موتورهای سرقتی به گزارش خبرگزاری فارس سرهنگ  فرامرز به گذر از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت خودرو با هدف کشف وسایل نقلیه مسروقه و تحت تعقیب در پارکینگ‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها و… به طور همزمان در سراسر

تبلیغات