پاسخ به برخی سؤالات درباره «کرونا و تکالیف مدارس در سال آینده» Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پاسخ به برخی سؤالات درباره  «کرونا و تکالیف مدارس در سال آینده»

به گزارش سرویس خبری ایران:  پاسخ به برخی سؤالات درباره «کرونا و تکالیف مدارس در سال آینده» به گزارش گروه آموزش‌ و پرورش خبرگزاری فارس، در پی طرح سؤالاتی در خصوص کرونا و تکالیف مدارس در سال آینده،  معاونت آموزش ابتدایی در راستای رفع  هرگونه ابهام در این خصوص پاسخ سؤالات مطروحه را ارائه کرد.

تبلیغات