پرسش مهر بیستم به ایستگاه آخر رسید Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پرسش مهر بیستم به ایستگاه آخر رسید

به گزارش سرویس خبری ایران:  پرسش مهر بیستم به ایستگاه آخر رسید خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: در اهمیت تعلیم و تربیت، حرف‌های زیادی زده شده و مقالات بسیار نوشته شده است؛ در ایران، زنگ مهر توسط بالاترین مقام اجرایی کشور نواخته می‌شود و البته از سال ۷۶ بعد از نواخته شدن زنگ

تبلیغات