پزشکی که لحظه مرگ را کارگردانی می‌کند Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پزشکی که لحظه مرگ را کارگردانی می‌کند

به گزارش سرویس خبری ایران:  پزشکی که لحظه مرگ را کارگردانی می‌کند گروه جامعه خبرگزاری فارس – سودابه رنجبر: در چند ماه گذشته که کرونا آمده با خیلی از پزشکان، بهیاران، جهادی‌ها، نیروهای داوطلب و حتی نویسندگان همراه شدیم. آنها که برای کمک به مردم بحران‌زده ویروس کرونا تا پای جان ایستادند و خم به ابرو

تبلیغات